Olieseperator

Olieseperator

Din ekspert i totalløsninger til metalindustri, plastindustri, levnedsmiddel og farmaceutisk.

Omvendt osmose

Omvendt osmose

Din ekspert i totalløsninger til metalindustri, plastindustri, levnedsmiddel og farmaceutisk.

Magnet Separator

Magnet Separator

Din ekspert i totalløsninger til metalindustri, plastindustri, levnedsmiddel og farmaceutisk.

Inddamper

Inddamper

Din ekspert i totalløsninger til metalindustri, plastindustri, levnedsmiddel og farmaceutisk.

Filtersystemer

Filtersystemer

Din ekspert i totalløsninger til metalindustri, plastindustri, levnedsmiddel og farmaceutisk.

Ultra filtrering

Ultra filtrering

Din ekspert i totalløsninger til metalindustri, plastindustri, levnedsmiddel og farmaceutisk.

Olieseperator
Olieseperator
Omvendt osmose
Omvendt osmose
Magnet Separator
Magnet Separator
Inddamper
Inddamper
Filtersystemer
Filtersystemer
Ultra filtrering
Ultra filtrering
previous arrow
next arrow

Filtersystemer og vandbehandling

Du forbedrer din virksomheds miljøprofil ved at have et filtreringsanlæg, der er tilpasset din virksomheds produktion. Et anlæg til filtrering er et lukket system. Både sikkerhed og arbejdsmiljø bliver forbedret markant, fordi medarbejderne ikke skal påfylde væsker manuelt.

Filtreringsanlæg

Hvis du gerne vil sikre dig en fornuftig drift af din virksomhed, så vil det være en god idé at få installeret filtersystemer og vandbehandling som et supplement til det vaske- og renseanlæg, som du har i virksomheden. Den rette filtrering er både med til at skabe et bedre arbejdsmiljø, bedre CSR og nogle lavere driftsomkostninger i produktionen.
Med det helt korrekte anlæg til filtrering, bliver skidt, smuds og rester fra smøremidler og procesvæsker fjernet og herefter genanvendt igen og igen, uden at værktøj og produktionsudstyr bliver beskadiget. Det giver en masse fordele af både sikkerhedsmæssig og økonomisk karakter for din virksomhed.

Filtersystemer

Ved at filtrere og genanvende både smøremidler og procesvæsker kan du opnå nogle meget lave driftsomkostninger, fordi udgifterne til nye væsker og bortskaffelse bliver reduceret væsentligt. Filtreringen er også med til at bevirke, at vedligehold og udskiftning af produktionsudstyr og værktøj bliver reduceret væsentligt, da det ikke bliver udsat for den samme slitage, når det ikke er i kontakt med væsker, der indeholder grafit, magnetiske partikler, metalspåner eller andre ting.
Med en anlæg i en høj kvalitet til filtrering, kan der også fjernes olie og fedt fra vand, så bakterievækst bliver forhindret, og støv, maling, harpiks, hår og små partikler kan fjernes.

Godt for miljøet

Du forbedrer din virksomheds miljøprofil ved at have et filtreringsanlæg, der er tilpasset din virksomheds produktion. Et anlæg til filtrering er et lukket system. Både sikkerhed og arbejdsmiljø bliver forbedret markant, fordi medarbejderne ikke skal påfylde væsker manuelt. Og smøremidler og procesvæsker bliver genanvendt i stedet for, at det hele tiden skal udskiftes.
Du kan få vores filteranlæg med en magnet separator, så jernoxider, grafit og andre magnetiske partikler bliver fjernet. Og anlægget fjerner hurtigt og effektivt smuds som sand, støv, maling, hår, harpiks og andre små faste partikler helt ned til 5 micron.

Metal- og plastspåner

Alsted Metal

Vores filteranlæg fjerner metal- og plastspåner som forlænger procesvæskens levetid og mindsker slidtage på værktøjer.

Olie og fedtstoffer

Brandt Metalindustri

Fjerner effektivt demulgerende olie- og fedtstoffer som forlænger procesvæskens levetid og nedsætter risikoen for bakteriedannelse.

Magnetiske partikler og grafit

Vores filteranlæg fås med magnet separator til at fjerne grafit, jernoxider og andre magnetiske partikler.

Faste partikler og smuds

Fjerner effektivt smuds som støv, sand, maling, hår, harpiks og lignede faste partkler helt ned til 5 micron.