Anmasi – Vaskeanlæg, filtersystemer og kemiprodukter

Anmasi – Vaskeanlæg, filtersystemer og kemiprodukter

Din ekspert i totalløsninger til metalindustri, plastindustri, levnedsmiddel og farmaceutisk.

CSR - Corporate Social Responsibility

Vi har som virksomhed et ansvar overfor vores omgivelser, lokalsamfundet, medarbejdere, kunder og samarbejdspartnere. Dette er et ansvar som vi hos Anmasi Group tager meget seriøst, således vi kan bidrage til den positive udvikling i samfundet og på jorden.  

Derfor arbejder vi aktivt med en række områder i virksomheden, der kan bidrage med dette både på den korte og lange bane.  

Kvalitetspolitik 

For os handler kvalitet om at tage ansvar som leverandør, fordi kvalitet er meget mere end blot et godt produkt. Det handler om at tage ansvar for det vi levere fra start til slut, og stå indenfor kvaliteten af løsningen uden at gå på kompromis. 

Det ansvar vi tager som producent er med til at sikre denne høje kvalitet i vores løsninger, som opnås ved dedikeret at arbejde med følgende værdier: 

Dette ord beskriver kort, alt hvad vi arbejder med som virksomhed. Fordi vi er specialister i renlighed og beskæftiger os ikke med andet, døgnet rundt! Vi tilbyder nemlig udelukkende løsninger til rengøring af emner, procesvæske og spildevand i industrien. 

Denne dedikation til hvad vi beskæftiger os med – sikre at du altid får en løsning i høj kvalitet, som er gennemtænkt og baseret på mange års erfaring. 

Vi tror på at gode løsninger opnås igennem samarbejde, både med kunder og leverandører. Derfor arbejder vi aktivt med at skabe langvarige relationer med alle vores samarbejdspartnere. 

Fordi igennem samarbejde med vores leverandører opnår vi den bedste kvalitet og service, dertil sikre vi os at leverandøren kender vores krav til produkterne. 

Det samme gældende for samarbejdet imellem os og jer kunder, desto længere samarbejdet har varet desto bedre kender vi jeres krav – derved sikre vi at kundens forventninger og krav overholdes. 

Kort sagt skaber vi bedre løsninger af høj kvalitet igennem samarbejde i hele værdikæden. 

Vores medarbejdere er nøglen til succes på alle områder, også når det kommer til kvalitet. Derfor arbejder vi aktivt med at tiltrække og fastholde kvalificerede og engagerede medarbejdere. 

Dette gøres i tæt dialog med medarbejderne, og ved at tilbyde dem attraktive forhold i form af sundhedsordning, madordning, ordentligt udstyr, fleksibilitet i hverdagen og meget mere. 

Vi forsøger at inddrage medarbejderne således de efterlever vores værdigrundlag og bidrager aktivt til vores ambitiøse kvalitetsmål, miljøpolitik og udvikling af virksomheden. 

Den gode service er noget af det vigtigste hvis man ønsker at levere god kvalitet. Fordi kvalitet er mere end bare et fysisk produkt. Det handler om, i som kunde altid får den bedste service uanset jeres behov og størrelse. Det handler om at se på leverancen som en helhed, hvor produkt, service og viden går op i en højere enhed. 

Anmasi forpligter sig til aktivt at leve op til denne kvalitetspolitik, hvor løsningen er i fokus, for at opnå den bedste kvalitet, og forbedre vores og kundens konkurrenceevne. Dette sikres ved dedikeret at samarbejde med kunder og leverandører samt hele tiden have fokus på vores kerneværdier. 

Anmasi A/S har implementeret et system til kvalitetsledelse, således arbejder vi konstant med løbende forbedringer af vores arbejdsprocesser. Dette sker både ved registrering af afvigelser, samt forslag fra medarbejderne i forbindelse med den daglige drift. 

 

Miljøpolitik 

Jorden har behov for at vi passer på den, både som menneske og virksomhed. Der arbejder vi målrettet med udvikling af vores virksomhed i en mere miljøvenlig retning, både i forhold til vores produkter og interne arbejdsprocedurer. I Anmasi Group ser vi det som et krav for en moderne virksomhed at have miljøet i fokus når samtlige beslutninger tages både af ledelsen og medarbejdere. 

Vi arbejder at målrette med dette ved at: 

 • Udvikle vores produktsortiment i en mere miljøvenlig retning 
 • Investere i miljøvenlige teknologier som kommer vores kunder til gode! 
 • Arbejde aktivt med at forbedre vores processer, således unødvendigt spild undgås 
 • Anvende miljøvenlige materialer, emballage og lignende når dette er muligt 
 • Indsamle data omkring vores produkters miljøbelastning 
 • Nedbringe mængden af skadelige kemikalier, hos os og kunderne 
 • Der arbejdes aktivt med ovenstående i vores organisation, så både medarbejdere og ledelse altid har dette i mente når de vejleder kunder, udføre deres arbejde samt kommer med ideer til forbedringer. 

I forbindelse med dette vil vi til en hver tid overholde gældende love og forpligtelser. Dertil stiller vi krav til vores underleverandører omkring de samme forhold.

Personalepolitik 

I Anmasi Group ønsker vi de bedste rammer for vores medarbejdere ved at have fokus på ordentlighed og ærlighed. Kort fortalt skal vi behandle hinanden godt, og være ærlige overfor hinanden således at eventuelle udfordringer og ønsker behandles korrekt. 

Det er på samme måde vi ønsker at behandle vores kunder, og derfor forventes det også at vores personale efterlever disse nøgleord når man er ansat hos Anmasi. Derved skaber vi sammen det bedste arbejdsmiljø. 

For at kunne udvikle os, og sikre den bedste kvalitet til vores kunder investere vi løbende i efteruddannelse af vores medarbejdere, således de konstant udvikler sig. Det er vores ønske at medarbejderne føler at de aldrig stopper med at blive bedre, og derved hele tiden bliver udfordret. 

Dertil ønsker vi at skabe trygge rammer for vores personale, ved hele tiden at forsøge og udvide vores personalegoder i form af sundhedsforsikring, frokostordning og lignende i en retning som giver mening for både virksomheden og de ansatte. 

Det forventes at vores medarbejdere er åben overfor forandringer, bidrager positivt til udviklingen samt deler virksomhedens vision og strategi omkring kvalitet, miljø, ordentlighed og ærlighed således vi kan udvikle os i fællesskab hver dag! 

De formelle retningslinjer for personalet, findes i vores personalehåndbog, som udleveres ved ansættelse. Det forventes at man til en hver tid overholder gældende lovgivning og regler i forbindelse med arbejdsmiljøområdet. 

 

Bæredygtighed 

Den cirkulære økonomi hvor fokus er på at genbruge- og genanvende materialer, er noget af det vigtigste for at sikre fremtidige generationer og nedsætte ressourcespild. Derfor investerer Anmasi Group løbende i nye teknologier internt samt optimerer vores produkter. Således vi kan bidrage positivt til et miljøvenligt samfund både nu og i fremtiden. 

I den forbindelse har vi igennem de seneste år udført en masse initiativer for at blive mere bæredygtige – både store og små! 

I forbindelse med opførsel af vores nye hovedkvarter i 2018, valgte vi at investere i solceller til at dække en stor del af vores energiforbrug både på kontoret og i produktionen. Dette spare os for penge, samt nedsætter vores CO2-udledning.

Anmasi Group har siden 2023 udelukkende købt Grøn Strøm fra vindmøller og andre former for alternativ energi. Derved forsøger vi at sætte endnu mere skub i den grønne omstilling.

Hos Anmasi Group har vi valgt at investere i vores eget inddampnings-anlæg til behandling af spildevand fra produktionen. Således bliver alt væsken der anvendes til test og demonstration af vores vaskeanlæg for kunder behandlet miljøvenligt, hvorefter det kan genanvendes eller udledes.

Dertil tilbyder vi helt eksklusivt igennem service aftaler at afhente spildevandet hos vores kunder, og bortskaffe det på en miljøvenlig måde. Dette vand er så rent at kunden faktisk kan genbruge det i sine maskiner, hvis de ønsker at afhente det igen hos os!

Det spildevandsanlæg som er installeret, er faktisk så effektivt, at man efter behandling har vand som er renere end drikkevand, hvilket betyder man hele tiden kan genbruge det samme vand til test. Derved udleder man stort set ingen spildevand i vores egenproduktion!

Anmasi Group er et familieejet firma, og vi elsker naturen! Derfor har vi igennem overskuddet i firmaet samt offentlige tilskud plantet flere tusinde træer i på familiens private ejendom.

Denne passion for naturen betyder at vi løbende har udvidet arealerne i familiens eje og omdannet hovedsageligt landbrugsjord til skovbrug. Således der løbende kompenseres for vores CO2-udledning i Anmasi Group i et hvis omfang.

Ligesom andre virksomheder modtager vi rigtig mange pakker i løbet af en arbejdsuge, og sender mindst ligeså mange selv. Derfor har vi valgt at alt emballage som ikke er ødelagt, skal genanvendes hos Anmasi Group. Således bliver alle indkomne pakker forsvarligt ud pakket for at beskytte emballagen, hvorefter det sættes på lager så det kan bruges til forsendelse af vores egne varer.

I tilfælde af at vi løber tør for emballage, så har vi investeret i et mindre lager af kasser produceret hovedsageligt af genanvendte materialer. Det samme gælder vores tape, som også er lavet af genanvendte materialer!

Lige siden Anmasi Group blev grundlagt, har fokus været på at skabe den førende forretning inden for produktion- og leverance af vaskeanlæg til industrien i Nordeuropa. Allerede fra starten var ejerkredsen overbevist om at fremtiden lå i at skabe miljøvenlige løsninger, hvis vi skulle blive den førende på markedet.

Dette afspejler sig tydeligt i de investeringer, som igennem tiden er blevet lavet. Hvor man i de seneste 10 år har opkøbt hele 3 virksomheder der udelukkende beskæftiger sig med produkter indenfor behandling og genvandendelse af spildevand.

Årsagen til at fokus hos Anmasi Group er netop spildevand, er fordi vandbaserede vaskeanlæg under driften oftest bruger store mængder vand som konstant skal renses for at forlænge levetiden på væsken.

Virksomhederne vi har investeret i, er følgende: 

Løsninger til filtrering- og olieseparering af væsker, og specialist i produkter som: 

 • Båndfilter 
 • Olieseparator 
 • Magnetseparator 
 • Centralanlæg

 

Producent af inddampningsanlæg til spildevandsbehandling, som fjerner: 

 • Tungmetaller 
 • Kemikalier 
 • Olie 
 • Polymer 
 • Molekyler 

Tysk producent af filtersystemer til store mængder af væske som: 

 • Båndfilter 
 • Kompaktfilter 
 • Tromlefilter 

Ovenstående produkter har vi i forbindelse med opkøb fået udviklet, således de kan implementeres i vores vaskeanlæg og derved skabe en mere bæredygtig løsning for slutkunden. 

Vi er meget stolte over vores historie på dette område, og hvordan vi aktivt som virksomhed har taget miljøet seriøst ved at investere i kompetencer som har resulteret i at vores kunder får en bæredygtig løsning! 

Alle kontorer og produktionsområder hos Anmasi Group er med automatisk lysdæmpning, således man undgår unødvendig belysning i vores lokaler i Grindsted. Dette hjælper os med at spare penge og nedsætte CO2-udledningen, hvilket bidrager positivt til miljøet. 

Det første skridt, hvis man ønsker at nedsætte energiforbruget, er at vide hvor meget man forbruger, samt hvor man forbruger mest! Derfor leveres størstedelen af Anmasi Groups løsninger i dag standard med indbygget energi-overvågning som fortæller brugeren om hvor meget strøm, vand og kemi der anvendes under driften. 

Således man har et overblik over, hvor stor en gevinst som kan opnås ved at optimere på sit anlæg. Hvis man ønsker hjælp til dette, så står vores konsulenter altid klar med råd og vejledning! 

Anmasi Group støtter årligt en række forskellige organisationer i forbindelse med velgørenhed. Støtten gives hovedsageligt til lokale foreninger og velgørende organisationer indenfor sundhed, hvor enkelte modtager et fast beløb årlig som f.eks. Kræftens bekæmpelse og Familier med kræftramte børn. 

Velgørende organisationer der har modtaget støtte fra Anmasi Group tæller blandt andet: 

Organisationer: 

 • Kræftens bekæmpelse 
 • Familier med kræftramte børn 
 • Bevar Ukraine 

Lokalforeninger:  

 • Grindsted Speedway 
 • Randbøldal Badelaug 
 • Randbøldal Borgerforening 
 • Ringive-Lindeballe idrætsforening 

Hvis man har et spændene foreningsprojekt i lokalområdet, så er i altid velkommen til at kontakte os på telefon eller mail for at tage en dialog om det er et projekt vi ønsker at støtte.