Olieseperator

Olieseperator

Din ekspert i totalløsninger til metalindustri, plastindustri, levnedsmiddel og farmaceutisk.

Omvendt osmose

Omvendt osmose

Din ekspert i totalløsninger til metalindustri, plastindustri, levnedsmiddel og farmaceutisk.

Magnet Separator

Magnet Separator

Din ekspert i totalløsninger til metalindustri, plastindustri, levnedsmiddel og farmaceutisk.

Inddamper

Inddamper

Din ekspert i totalløsninger til metalindustri, plastindustri, levnedsmiddel og farmaceutisk.

Filtersystemer

Filtersystemer

Din ekspert i totalløsninger til metalindustri, plastindustri, levnedsmiddel og farmaceutisk.

Ultra filtrering

Ultra filtrering

Din ekspert i totalløsninger til metalindustri, plastindustri, levnedsmiddel og farmaceutisk.

Olieseperator
Olieseperator
Omvendt osmose
Omvendt osmose
Magnet Separator
Magnet Separator
Inddamper
Inddamper
Filtersystemer
Filtersystemer
Ultra filtrering
Ultra filtrering
previous arrow
next arrow

Envotherm Inddamper

Mindre spild og mere rent vand

 • Betyder minimerede omkostninger
 • Reducerer din spildevandsmængde med 95-99%
 • Reducerer CO2 udslip
 • Genbrug ressourcer, i nogle tilfælde, kan ressourcer der udskilles fra vandet genbruges.

Teknologien bag

Varmeveksler – opfindsomheden bag systemet er genbrugen af den udgående damp til opvarmning af det indkommende spildevand. Derved opnås reduktionen af energiforbruget med op til 66% i forhold til konkurrenterne.Fordampningsprocessen- Koncentreret destillat, klar til bortskaffelse uden yderligere behandling.

Øget mængde af rent vand – Systemet øger mængden af rent vand betydeligt – klar til genanvendelse i din produktion uden yderligere omkostning ved behandling.Reducerede bortskaffelsesomkostninger – Det endelige afflad går gennem en raffineret destillationsproces som reducer bortskaffelsesomkostningerne betydeligt. Omkostninger som kun kan forventes at stige de kommende år.

ZLD – ZLD står for Zero Liquid Discharge som er en betegnelse for en spildevandsteknologi hvori alle forureninger bliver sorteret fra vandet og intet vand går til spilde. Vandet kan i stedet genbruges igen og igen.

Hvad er ZLD?

ZLD står for Zero Liquid Discharge og er en betegnelse for en spildevandsteknologi hvori alle forureninger bliver sorteret fra vandet, og intet vand går til spilde. Vandet kan i stedet bruges igen og igen.
Ved at benytte et ZLD-anlæg, optimerer du din spildevandsbehandling og sparer på ressourcerne.

Der er mange forskellige fordele ved at bruge en ZLD-teknologi, de vigtigste heraf er:

Reduceret spild
Med Envotherm’s E•MVR teknologi, reducerer du din spildevandsmængde med 95-99%.

Reduktion af CO2 udledning
Processen til forbrænding af spildevand er ekstremt CO2-intensivt. Med den reducerede spildevandsmængde, genereres der derfor også væsentligt mindre CO2 fra forbrænding. Derudover, minimeres transport til og fra forbrændingsanlæg også, og den transport-relaterede CO2 udledning vil derfor også minimeres.

Genanvendelse af ressourcer
I nogle tilfælde, kan ressourcer der udskilles fra vandet genbruges. Dette er for eksempel relevant hvis din virksomhed behandler ædle metaller som guld eller sølv.

Hvordan kan E•MVR bruge så meget mindre energi?
E•MVR, Envotherm’s patenterede teknologi til behandling af spildevand, står for Envotherm Mechanical Vapor Recompression, og er en inddampningsteknologi til behandling af industrielt spildevand.
E•MVR er både navnet på vores teknologi, og betegnelsen for den proces hvor energien fra dampen fra det udgående destillat genbruges til at opvarme indgående spildevand.

Genbrug af varme
Sammenlignet med f.eks. vakuuminddampning, hvor spildevand ledes ind i et vakuumkammer i batches, ledes spildevand kontinuerligt ind i inddampningskammeret med E•MVR. Når du bruger vakuuminddampning, skal du derfor bruge energi på at starte pumpen/kompressoren, hver gang et nyt batch ledes ind i kammeret. Denne energi kan ikke genbruges, mens den overskydende varme fra det udgående batch, ikke er tilstrækkelig til at have en betydelig effekt på opvarmningen af det næste batch. Derfor er der ved vakuuminddampning et højt energitab.

Når du bruger E•MVR, kører kompressoren kontinuerligt, og varmen forlader aldrig opvarmningsprocessen. Da inddampningskammeret er forbundet med forvarmeveksleren betyder det at der kun skal tilføjes en minimal mængde energi for at vedligeholde inddampningsprocessen i inddampningsanlægget.

 

Hvor anvendes produktet?

 • Wind Power
  Vi er specialister i vaskeanlæg til vindindustrien og vores løsninger er nok en af de mest udbredte i Danmark til rensning af emner i forbindelse med produktion af vinger, naceller og lignende. Denne løsning er meget populær i denne branche.
 • Værksted og vedligehold
  Dette er en af vores foretrukne produkter til lastvognsmekanikere, bil- og motorcykelmekanikere og værksteder der arbejder med service og vedligehold. Der anvendes typisk både spulevaskere og ultralydsrensere på værksteder.
 • Spildevand
  Vores filtersystemer er anvendes til behandling af spildevand i den kommunale sektor og er ideel til forbehandling af spildevand og procesvæsker inden ultrafiltrering etc.
 • Smykker og ure
  Små emner og fin mekanik som oftest er tilfældet med smykker og ure renses bedst med ultralydsrensning som er den mest skånsomme og effektive metode.
 • Plastikindustri
  Velegnet til firmaer indenfor bearbejdning af plastemner, hvor man oftest møder de samme krav som i metalindustrien og olie, kølesmøremidler og plastspåner ikke accepteres samtidig med høje krav til overfladen.
 • Omvendt Osmoseanlæg
 • olieseparator
 • Metalindustri
  Denne løsning er velegnet til firmaer indenfor drejning, fræsning, stansning samt anden bearbejdning i metalindustrien til at fjerne olie, kølesmøremidler, fedt, polerpasta, sod og metalspåner samt sikre en konstant høj kvalitet i overfladen.
 • Magnet Separator
 • Luftfartsindustrien
  Luftfartsindustrien stiller høje renhedskrav og ligesom bilindustrien arbejder vi med store serier hvor denne type vaskeanlæg- eller ultralydsrenser oftest er den rette løsning.
 • Formværktøjer
  Uanset om vi snakker stanseværktøjer eller plaststøbning så skal værktøjerne i forbindelse med vedligehold rengøres, og vi har leveret utallige vaskeanlæg af denne type til dette.
 • Farmaceutisk industri
  Den foretrukne løsning til medicinalindustrien er vores serie af ultralydsrensere som sikre en skånsom og effektiv rensning af emnet. Afhængig af behovet fås disse ultralydsrensere i forskellige størrelser og med automatik.
 • Elektronik
  Denne industri stiller ekstremt høje krav til finish, traceability og dokumentation hvor denne type maskine er den foretrukne løsning. Især i forbindelse med vask af PCB(printed circuit boards), LF((lead frames), finmekanik etc.
 • Dental and laboratorier
  Ultralydsrensning er den foretrukne løsning til en lang række opgaver i laboratorier og på dental klinikker og vi tilbyder en lang række løsninger i forskellige størrelser.
 • Automotive
  Dette vaskeanlæg er meget populært til opgaver i bilindustrien og er udviklet til både store- og små produktionslinjer afhængig af jeres behov.
 • Additive manufacturing
  Det er nødvendigt at rense emner produceret med en 3D printer, uanset hvilken teknologi man stortset anvender. Dette vaskeanlæg anvendes til rensning af 3D-printede emner i både små- og store virksomheder.

Minimering af spildevand der skal bortskaffes

Destillat af meget høj kvalitet


Turn-key løsning - Kompakt udførsel der let kan implementeres i den nuværende produktion

Støjsvag - mindre end 73 dB (A)


Forureninger i procesvand bliver effektivt fjernet

Destillatet kan let genanvendes i produktionen efter resning


Kontinuerlig og automatisk drift

Fjernovervågning og fjernkontrol 24/7

Teknisk data

Varmeveksler
Ved at genbruge den udgående damp til at opvarme det indgående spildevand, behøver et anlæg fra Envotherm 66% mindre energi end et tilsvarende anlæg fra konkurrerende teknologier.


Fordampningsproces
Med inddampningsteknologi fra Envotherm, får du et helt rent destillat, der kan genbruges som blødt vand i din produktion, eller udledes direkte til kloak.

Absorber
Vores patenterede absorber, fjerner affaldstoffer i dit procesvand, ved at separere vanddamp og ikke-vanddamp. Den rene vanddamp fortsætter i processen, mens affaldet kontinuerligt ledes tilbage til yderligere fordampning.


Skumdæmper
Den mekaniske skumdæmper, bryder skumbobler i varmevekslingsfordamperen, som derved forhindrer kemikalier i at følge dampen videre under processen.